ประกาศผลสอบ ม.4 จักรคำ 2554

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2554
แบ่งตามแผนการเรียนต่างๆ ดังนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย-สังคมฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ข้อสอบ ม.4 แผนการเรียนวิทย์ฯ ม.4 – คณิตฯ

Full story is here ประกาศผลสอบ ม.4 จักรคำ 2554
More info at ประกาศผลสอบ ม.4 จักรคำ 2554

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน All และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร